Rapport

Statistical modeling of the furnace process

Kåresen, Kjetil Fleischer; Langaas, Mette; Frigessi, Arnoldo

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/24/98

År: 1998