Towards better survival: Modeling drivers for daily mortality in Norwegian Atlantic salmon farming

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Preventive Veterinary Medicine, vol. 210, 2022
  • Utgiver: Elsevier
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0167-5877
    • Elektronisk: 1873-1716
  • Lenke: