Vitenskapelig artikkel

Handling non-extreme events in extreme value modelling of droughts

Hisdal, Hege; Tallaksen, Lena M.; Frigessi, Arnoldo; Tallaksen, Lene M.; van Lanen, H.; Demuth, S.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: IAHS, p. 281–288, 2002

Utgave: 274