Analyse av et utvalg av postoperative infeksjoner ved sykehuset Asker og Bærum

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/38/07)
  • År: 2007
  • Utgave: SAMBA/38/07
  • Antall sider: 14