TEST - for trafikksikkerheit og helse. Bruk av rusmiddel og legemiddel med ruspotensiale blant førarar i normal trafikk «TEST»-prosjektet

 • Hallvard Gjerde
 • Per Trygve Normann
 • Bjørg Sjøgren Pettersen
 • Terje Assum
 • Magne Aldrin

Publikasjonsdetaljer

 • Utgiver: Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Serie: rapport Nasjonalt folkehelseinstitutt (2008:3)
 • År: 2008
 • Utgave: 2008:3
 • Antall sider: 29
 • Internasjonale standardnumre:
  • Trykt: 978-82-8082-250-5
 • Lenke: