Analyse av korrosjonskader på rørledninger, foreløpig rapport

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/14/01)
  • År: 2001
  • Utgave: SAMBA/14/01
  • Antall sider: 9