Publications:

389 publications found

Publication

Year

Category

2020

Vitenskapelig foredrag

2020

Vitenskapelig foredrag

2020

Media interview

2019

Vitenskapelig foredrag

2015

Media interview

2015

Media interview

2014

Rapport

2013

Vitenskapelig foredrag

2012

Media interview

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2012

Populærvitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Vitenskapelig foredrag

2010

Media interview

2010

Media interview

2008

Vitenskapelig foredrag

2008

Rapport

2007

Vitenskapelig foredrag

2007

Lecture popular

2006

Populærvitenskapelig artikkel

2005

Vitenskapelig artikkel

2005

Populærvitenskapelig artikkel

2005

Populærvitenskapelig artikkel

2003

Vitenskapelig foredrag

2003

Reader opinion

2002

Lexical import

2000

Vitenskapelig foredrag

1998

Rapport

1997

Vitenskapelig foredrag

1997

Vitenskapelig artikkel

1996

Article journal

1994

Vitenskapelig artikkel

1993

Vitenskapelig foredrag

1992

Populærvitenskapelig artikkel

1991

Populærvitenskapelig artikkel