Vurdering av tiltak mot lakselus i PO3, for reduksjon av smittepress

Publication details

  • Publisher: Norsk Regnesentral
  • Series: NR-notat (SAMBA/11/21)
  • Year: 2021
  • Issue: SAMBA/11/21
  • Number of pages: 34
  • Link: