Overordnede tiltak - Andre notat fra rådgivende ekspertgruppe for KI-satsingen

  • John Krogstie
  • Tanja Storsul
  • Arnoldo Frigessi
  • Cathrine Pihl Lyngstad
  • Eirik Andreassen
  • Ieva Martinkenaite

Publication details

  • Publisher: Norges forskningsråd