1. notat fra rådgivende ekspertgruppe for KI-satsingen: Nåsituasjon og forventninger

  • Tanja Storsul
  • Jill Walker Rettberg
  • Petter Bae Brandtzæg
  • Arnoldo Frigessi
  • Inga Strumke