Detecting significant retrospective patterns in state space fish stock assessment

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: ICES Journal of Marine Science, 2023
  • Utgiver: Oxford University Press
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 1054-3139
    • Elektronisk: 1095-9289
  • Lenke: