Korttidsprognoser for spotpris. Sammenligning av to alternative metoder

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/13/98)
  • År: 1998
  • Utgave: SAMBA/13/98
  • Antall sider: 13