UKGAS: a software for short-term forecasting of Demand and Price of gas in the UK. User manual

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/12/04)
  • År: 2004
  • Utgave: SAMBA/12/04
  • Antall sider: 26