Brukermanual II for prognostisering av trafikkmatriser. Programpakke for prognostisering av trafikk

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (STAT/23/87)
  • År: 1987
  • Utgave: STAT/23/87