Vitenskapelig artikkel

Gastrointestinale endoskopier av barn

Perminow, A. G.; Rydning, A.; Jacobsen, C.D.; Frigessi, Arnoldo

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Tidsskrift for Den norske legeforening, vol. 06.01.1904 00:29:00, p. 1063503–99999, lørdag 1. januar 2000

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0029-2001
Elektronisk: 0807-7096