Variasjonskurver for Oslo, og uvisse i ÅDT-berekningar ved hjelp av desse

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (STAT/04/93)
  • År: 1993
  • Utgave: STAT/04/93
  • Antall sider: 3315