En sentral utfordring ved bruk av droner til havovervåkning er begrenset kapasitet til å overføre store mengder sensordata via satellitt.

Droner representerer store fordeler for overvåking av kyst- og havområder i form av reduserte kostnader, bedre støtte for svært lange operasjoner (opptil flere døgn i strekk), og mulighet for å gjennomføre oppdrag som innebærer for stor risiko for bemannede oppdrag.

Norwegian Special Mission (NSM) utvikler, produserer og leverer overvåkningssystemer som i dag er i utstrakt bruk til overvåking av havområdene langs norskekysten.

I dette prosjektet utvikler NR dyplæringsmetodikk som automatisk tolker sensordata fra flybåren kyst- og havovervåkning. En automatisert tolkning vil gjøre det mulig for NSM å tilby fremtidens løsning som benytter droner med høy kapasitet og avanserte sensorer, til operativ maritim overvåking utenfor radiokontakt. En automatisert løsning vil også redusere behovet for manuell tolkning i operasjoner med bemannede fly. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråds IPN-program.

Navn: OceanWatch – Neste generasjons analyseverktøy for overvåkning av hav- og kystområde

Partner: Norwegian Special Mission AS

Periode: 2019-2023

Radarbilde (SAR) av oljesøl fra en borerigg​