Bjørkepollen-varsling

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er ansvarlig for pollenvarsling i Norge. En betydelig andel av befolkningen er plaget av pollenallergi.

Pollenvarslingen er basert på 12 målestasjoner lokalisert i de største byene. En utfordring er at starten av pollensesongen for de ulike typene pollen varierer fra sted til sted og fra år til år. For bjørk sammenfaller starten av pollensesongen med løvsprett. Løvsprett kan observeres med satellittbilder ved hjelp av en vegetasjonsindeks.

NR har utviklet en pilottjeneste som laster ned daglige satellittbildeopptak over Norge, beregner vegetasjonsindeks og sammenligner den med observasjoner fra tidligere år for å beregne om løvsprett på bjørketrær har inntruffet eller ikke. Resultatet er et daglig kart over bjørkepollensituasjonen med 1 km oppløsning. Dette gir mye mer detaljert informasjon om bjørkepollenspredning enn de 12 målestasjonene alene kan gi. 

Estimert bjørkepollenspredning (rødt) ​ 18. mai 2018 fra Sentinel-3 satellittbilde

Navn: Bjørkenpollenvarsling

Kunde: Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF)

Tidsperiode: 2018 – 2021