Kartlegging av innsjøis

Hvert år går et titalls mennesker gjennom isen, noe som fører til flere dødsfall. Isdekket har også stor betydning for habitatet i innsjøene da lysforhold og omrøring av vannmassene endres betydelig. Derfor overvåker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) istilstanden på flere innsjøer i Norge, og publiserer isvarsler på varsom.no. 

Norge har flere hundre tusen innsjøer. Overvåkning av mange av innsjøene er derfor ikke realistisk uten hjelp av satellittdata og automatiske metoder for iskartlegging. Prosjektet Innsjøistjeneste er støttet av Norsk Romsenter, og bidrar til å utvikle og tilpasse algoritmer for å kartlegge is på innsjøer basert på satellittobservasjoner med Sentinel-2 og Sentinel-3-satellittene.

Resultatene fra algoritmene inkluderes i en tjeneste hos NVE som leverer informasjon om tilstanden til innsjøisen. Algoritmene analyserer de synlige og termiske delene av spekteret til innsjøen og karakteriserer tilstanden på overflaten. Dette brukes til å generere kart over isens utbredelse, konsentrasjon, overflatetype og innsjøens overflatetemperatur. Iskartene kan brukes i isvarslingen eller som en informasjonskilde for andre deler av NVEs virksomhet. 

Iskart for Sperillen og nordre deler av Randsfjorden og Mjøsa. Is i hvitt, åpent vann i blått

Navn: Innsjøistjeneste – Kartlegging av innsjøis

Partner: NVE

Periode: 2017 – 2021