Kartlegging av snø

Omtrent halvparten av nedbøren i fjellet i Norge faller som snø, og en stor andel av nedbøren faller også som snø i det meste av lavlandet. Hvordan snøsesongen utvikler seg har stor betydning for hvorvidt det blir fare for snøskred og flom.

Vannet som snøen representerer, er også en verdifull ressurs for Norge nasjonalt og for eksport. Hvor godt denne vannressursen kan utnyttes styres i stor grad av været, ikke minst hvor fort snøen smelter. Langsom snøsmelting på våren kan gi god utnyttelse til strømproduksjon, mens rask smelting kan bety at vannmagasinene blir overfylt og vann må slippes forbi uten å bidra til strømproduksjon – eller man må produsere for mye strøm, mer enn det markedet har behov for, for å ta unna vannet.

Prosjektet Snøtjeneste, som er støttet av Norsk Romsenter, bidrar til å utvikle og tilpasse algoritmer basert på satellittobservasjoner med Sentinel-2- og -3-satellittene og implementere disse i en tjeneste hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som leverer informasjon om snøens utvikling gjennom snøsesongen. 

Algoritmene analyserer spektrale egenskaper i den synlige og infrarøde delen av spekteret som grunnlag for å karakterisere snøoverflaten. Resultatet er kart som bl.a. viser snødekkets utbredelse og utvikling, snøtemperatur og snøens struktur. Kartene kan brukes direkte i f.eks. varslingen av naturfarer, og sammen med hydrologiske modeller. 

Snødekningskart for Norge 19. april 2019 basert på Sentinel-3 SLSTR ​

Navn: Snøtjeneste – Snøkartlegging 

Partner: NVE

Periode: 2017-2021