Bank og finans

Norsk Regnesentral har i løpet av de siste 20 årene blitt en viktig aktør på finansiell risikostyring i Norge med de fleste store bankene og forsikringsselskapene på kundelisten.

Vår kjernekompetanse er statistisk-matematisk modellering og maskinlæring.

Vi har spesielt lang erfaring i å utvikle modeller for risikomåling (kreditt-, markeds-, operasjonell- og totalrisiko). NR har blant annet utviklet den modellen som DNB benytter til å beregne sin totale økonomiske kapital.

I tillegg til risikostyring jobber vi med anvendelser som porteføljeoptimering, faktormodellering, verdiestimering av boliger og deteksjon av hvitvasking.

Blant våre oppdragsgivere finner man både etablerte norske selskaper som DNB, Bankenes sikringsfond og Eiendomsverdi og oppstartsselskaper som Exabel, Fundingpartner og Norquant.