Datasikkerhet og personvern

Vi forsker på metoder for personvern og sikkerhet. Vi utfører evalueringer og analyser for å avdekke i hvilken grad personvern og sikkerhet blir ivaretatt ved ulike teknologier, systemer og organisasjoner. 

Datasikkerhet 

Datasikkerhet er et stort og sammensatt område som har som mål å sørge for beskyttelse av sensitiv informasjon og digitale systemer, hvor konfidensialitet, integritet og autentisitet er de vanligste sikkerhetsegenskapene. Datasikkerhet berører en rekke samfunnsområder, og omfatter disipliner som sikkerhetsstyring, kryptografi, teknologiforståelse og matematikk.   

Vi forsker på ulike områder innen datasikkerhet. Vi kan tilby rådgivning og evaluering av sikkerhet, risiko og sårbarheter med hensyn til metoder og informasjonssystemer, samt evaluering av sikkerhet på organisatorisk nivå.   

Personvern 

Personvern er lovbeskyttet ved Personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR), og sikrer personvern på flere måter som rett til innsyn, sletting og begrensning av persondata. Disse lovgivningene legger særlig vekt på vern om sensitive persondata.  

Personvern kommer inn på mange ulike områder hvor beskyttelse av personsensitive data er sentralt, innen helsevesen, bank, finans, forsikring, offentlig sektor, mm. Sensitive persondata kan inneholde dataelementer som kan knyttes til spesifikke personer. For å imøtekomme personvernkrav så kan slike data anonymiseres slik at personidentifiserbar informasjonen beskyttes, men dataanonymisering er imidlertid ikke trivielt. Vi har kompetanse innen dataanonymisering og databeskyttelse. 

Maskinlæring og kunstig intelligens er aktuelle og mye omtalte metoder innen dataanalyse. Ved hjelp av personvernbevarende databehandlingsmetoder som homomorf kryptering, kan vi analysere data i kryptert tilstand, slik at personvernkrav dermed imøtekommes. 

Vi jobber med:

  • Personvern og databeskyttelse
  • Menneskelige faktorer
  • Kryptografi
  • Metoder innen risiko- og sårbarhetsvurdering
  • ID-håndtering

Vi tilbyr tjenester innen

  • Modenhetsvurdering
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse
  • Prototyping, integrasjon, evaluering og testing av sikkerhetsløsninger
  • Workshoper, seminarer, konferanser, kurs
  • Rådgivning og veiledning

Ta kontakt for en uforpliktende samtale med en av våre forskere for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg!

Partner i SFI NORCICS (Norwegian Centre for Cybersecurity in Critical Sectors)

Aktuelle bransjer

Aktuelle prosjekter