Rapport

Sammenligning av forskjellige estimater for effektiv permeabilitet

Holden, Lars; Omre, Henning

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/04/87

År: 1987