Rapport

Stochastic modelling in reservoir description - experiences and expectations

Holden, Lars; Omre, Henning

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/14/90

År: 1990