Rapport   1993

Holden, Marit; Steen, Erik; Lundervold, Arvid

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Antall sider: 37

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 82-539-0367-7