Vitenskapelig artikkel

User-Intended Doppler Measurement Type Prediction Combining CNNs With Smart Post-Processing

Gilbert, Andrew David; Holden, Marit; Eikvil, Line; Rakhmail, Mariia; Babic, Aleksandar; Aase, Svein Arne; Samset, Eigil; Mcleod, Kristin

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: IEEE journal of biomedical and health informatics, p. 12, onsdag 7. oktober 2020

Utgivere: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 2168-2194
Elektronisk: 2168-2208

Lenker:
ARKIV: http://hdl.handle.net/10852/80774
DOI: doi.org/10.1109/JBHI.2020.3029392