Rapport   1994

Holden, Marit; Maartmann-Moe, Erling

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

BILD/04/94

Antall sider: 21