Utvikling av operasjonell flomtjeneste ved NVE. Resultater fra prosjektfase nr. 1

  • Rune Solberg
  • Arnt Børre Salberg
  • Jarle Hamar Reksten
  • Øivind Due Trier
  • Monica Sund

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/07/2017)
  • År: 2017
  • Utgave: SAMBA/07/2017
  • Antall sider: 34