Automatisk skydeteksjon i Sentinel-3 SLSTR satellittbilder med U-Net. Første resultater

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/26/21)
  • År: 2021
  • Utgave: SAMBA/26/21
  • Antall sider: 146