Tree species classification with airborne LiDAR and hyperspectral imaging. HyperBio Project Report 2016.

  • Martin Andreas Kermit
  • Øivind Due Trier
  • Øystein Rudjord
  • Jarle Bauck Hamar
  • Dagrun Aarsten

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/60/16)
  • År: 2016
  • Utgave: SAMBA/60/16
  • Antall sider: 35