Semi-automatisk deteksjon av gravhauger i lidardata. Detaljert kartlegging av vikinggravfeltet på Vang, Oppdal

Publikasjonsdetaljer