Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Large-Scale Vegetation Height Mapping from Sentinel Data Using Deep Learning

Waldeland, Anders Ueland; Salberg, Arnt-Børre; Trier, Øivind Due; Vollrath, Andreas

Publikasjonsdetaljer

Del av: IGARSS 2020 - 2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. Proceedings (IEEE, 2020)

År: 2020

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2732775
DOI: doi.org/10.1109/IGARSS39084.2020.9323815