Publications:

159 publications found

Publication

Year

Category

2019

Vitenskapelig foredrag

2019

Populærvitenskapelig artikkel

2018

Rapport

2015

Vitenskapelig foredrag

2013

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Media interview

2011

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2010

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2009

Vitenskapelig foredrag