Deteksjon av gravminner fra høyoppløselige satellittbilder. Deteksjon av fangstgroper fra lidarbilder

Publikasjonsdetaljer