Kritisk infrastruktur

Droner som er i stand til å samle inn bildeinformasjon fra luften, har blitt et nyttig verktøy for informasjonsinnhenting på stadig flere områder, f.eks. overvåking av kritisk infrastruktur eller 3D-modellering.

I InfraUAS-prosjektet utvikler NR metodikk som betydelig effektiviserer behandlingen av dronedata for overvåking av kritisk infrastruktur, basert på helautomatisk analyse av dronebildene. Prosjektet fokuserer i hovedsak på bilder relatert til bruinspeksjon, der rust og sprekker i betong og veidekket er kritiske avvik som man ønsker å kjenne til. Dette har vi realisert ved å utvikle en AI-programvare basert på dyp læring som skanner hvert enkelt bilde og finner områder med avvik. Data til å trene AI-løsningen, er etablert i samarbeid med Statens Vegvesen, hvor vi har fått tilgang på data fra bruinspeksjoner, samt Orbitons egne bildedata og annoteringer. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråds IPN-program.  .

Navn: InfraUAS – Overvåking av kritisk infrastruktur med ubemannede luftfarkoster

Partner: Orbiton AS

Periode: 2017-2021