Vitenskapelig artikkel

Mixing up contrastive learning: Self-supervised representation learning for time series

Wickstrøm, Kristoffer; Kampffmeyer, Michael C; Mikalsen, Karl Øyvind; Jenssen, Robert

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Pattern Recognition Letters, vol. 155, p. 54–61–7, 2022

Utgivere: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0167-8655
Elektronisk: 1872-7344

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/10037/26414
DOI: doi.org/10.1016/j.patrec.2022.02.007