Vitenskapelig artikkel

Using Shapley Values and Variational Autoencoders to Explain Predictive Models with Dependent Mixed Features

Olsen, Lars Henry Berge; Glad, Ingrid Kristine; Jullum, Martin; Aas, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of machine learning research, vol. 23, p. 1–51–50, 2022

Utgave: 213

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1532-4435
Elektronisk: 1533-7928

Lenker:
ARKIV: http://hdl.handle.net/10852/97792
FULLTEKST: www.jmlr.org/papers/volume23/21-1413/21-1413.pdf