A Survey on personalised information filtering systems for the World Wide Web

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: Report at the Norwegian Computing Center (922)
  • År: 1997
  • Utgave: 922
  • Antall sider: 29
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 82-539-0442-8