Rapport

Use of news sentiments in credit scoring model for FundingPartner

Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/26/22

År: 2022