Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Brukermanual

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/08/12)
  • År: 2012
  • Utgave: SAMBA/08/12
  • Antall sider: 21