Totalrisikomodell for DnB NOR Versjon 3: Teknisk rapport

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/24/08)
  • År: 2008
  • Utgave: SAMBA/24/08
  • Antall sider: 51