Rapport

RSM - Versjon IV: Teknisk rapport

Aas, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/41/18

År: 2018