Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities - Version III: Technical report

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/15/23)
  • År: 2023
  • Utgave: SAMBA/15/23
  • Antall sider: 33