Vitenskapelig artikkel   2021

Wahl, Jens Christian; Aanes, Fredrik Lohne; Aas, Kjersti; Froyn, Sindre; Piacek, Daniel

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift:

Scandinavian Actuarial Journal, p. 18, 2021

Utgiver:

Taylor & Francis

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 0346-1238
Elektronisk: 1651-2030

Lenker:

DOI: doi.org/10.1080/03461238.2021.1951346