Rapport

Credit Scoring using Deep Learning of Time Series data

Kvamme, Håvard; Sellereite, Nikolai; Aas, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/11/2017

År: 2017