Vurdering av metode for beregning av uventet tap i Sparebank 1-alliansen

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/30/07)
  • År: 2007
  • Utgave: SAMBA/30/07
  • Antall sider: 23