Finanskrise – Risikomodeller, Basel II og Internrevisjonens rolle: Fra en statistikers synsvinkel. Intervju

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Internrevisoren, Tuesday 14. July 2009