Rapport

Model for determining the Norwegian deposit guarantee fund liabilities: Technical report

Aas, Kjersti; Wahl, Jens Christian

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAMBA/16/19

År: 2019