Simuleringsmodell for nordiske elektrisitetspriser: Teknisk Rapport

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAMBA/21/07)
  • År: 2007
  • Utgave: SAMBA/21/07
  • Antall sider: 31