Rapport

Credit scoring model for FundingPartner

Günther, Clara-Cecilie; Aas, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnsentral

Serie: NR-notat SAMBA/58/21

År: 2021